I spejdergruppens bestyrelse skal der være repræsentanter blandt forældrene. Noget af det centrale for arbejdet i gruppebestyrelsen er at sikre:

  • At de fysiske rammer er tilfredsstillende
  • At gruppens ledere er motiverede og bliver anerkendt for deres bidrag
  • At gruppens værdiskabende aktiviteter bliver synlige for det omkringliggende samfund
  • At gruppen har det fornødne økonomiske råderum. 

Per 1/4

Gruppebestyrelsen

Det er gruppebestyrelsen, som har ansvaret for gruppens liv og virke. Gruppebestyrelsens opgave er at sørge for de bedst mulige rammer for spejderarbejdet, samt sørge for at gruppens arbejde lever op til korpsets formål og love.

I dokumentsamlingen nederst på siden findes dokumenter vedrørende gruppebestyrelsens opgaver, årsplan og mødereferater.

Gruppebestyrelsen består i øjeblikket af:

Gruppeledelsen:

Valgt af forældre:

  • Forældrevalgt:  Maria Laygardt
  • Forældrevalgt   Ann Loft
  • Forældrevalgt:  Kirsten Friis Christensen
  • Forældrevalgt:  Knud Mortensen
  • Forældrevalgt:  Karsten Overgård
  • Forældrevalgt:  Christer Steffensen